آموزشگاه خیاطی و طراحی مهتاب


مدیریت :

سارا زحمتکش


دسته بندی شغلی :

آموزشگاههای خیاطی

اطلاعات تماس

تماس تلفنی

شماره موبایل :

۰۹۱۵۸۱۵۵۰۷۹-۰۹۱۰۵۶۲۶۱۹۵

شماره موبایل :

05138214949-05138214959


تلفن :

05138214949-05138214959


موبایل :

۰۹۱۵۸۱۵۵۰۷۹-۰۹۱۰۵۶۲۶۱۹۵


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - فکوری ۴۹دلاورن ۲۱رهایی ۸شاملو ۲پلاک۷۳


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۹الی۱۳و ۱۶الی۱۹


امتیاز به این واحد :