ماشین آلات صنایع و کارخانجاتrss

کارخانجات ، صنایع ، ماشین سازی ها در این گروه هستند

1.975.000 تومان
۱۳۹۹-۰۶-۲۹ ۱۲:۰۸:۰۸
۱۴۰۰-۰۶-۲۸ ۱۲:۰۸:۰۸
7
قیمت توافقی
۱۳۹۹-۰۶-۲۸ ۰۷:۳۰:۴۵
۱۴۰۰-۰۶-۲۷ ۰۷:۳۰:۴۵
11
قیمت توافقی
۱۳۹۹-۰۶-۲۶ ۱۳:۴۴:۱۸
۱۴۰۰-۰۶-۲۵ ۱۳:۴۴:۱۸
77
قیمت توافقی
۱۳۹۹-۰۶-۲۶ ۱۳:۳۰:۵۰
۱۴۰۰-۰۶-۲۵ ۱۳:۳۰:۵۰
9
قیمت توافقی
۱۳۹۹-۰۶-۲۶ ۱۱:۱۱:۱۰
۱۴۰۰-۰۶-۲۵ ۱۱:۱۱:۱۰
5
1.090.000 تومان
۱۳۹۹-۰۶-۲۵ ۰۹:۰۷:۳۴
۱۴۰۰-۰۶-۲۴ ۰۹:۰۷:۳۴
6
قیمت توافقی
۱۳۹۹-۰۶-۱۲ ۱۴:۴۲:۴۸
۱۴۰۰-۰۶-۱۱ ۱۴:۴۲:۴۸
20
3.960.000 تومان
۱۳۹۹-۰۵-۲۹ ۰۵:۲۹:۴۶
۱۴۰۰-۰۵-۲۸ ۰۵:۲۹:۴۶
38