ماشین آلات صنایع و کارخانجاتrss

کارخانجات ، صنایع ، ماشین سازی ها در این گروه هستند

1.975.000 تومان
۱۳۹۹-۰۶-۲۹ ۱۴:۳۸:۰۸
۱۴۰۰-۰۶-۲۸ ۱۴:۳۸:۰۰
58
قیمت توافقی
۱۳۹۹-۰۶-۲۸ ۱۰:۰۰:۴۵
۱۴۰۰-۰۶-۲۷ ۱۰:۰۰:۰۰
47
قیمت توافقی
۱۳۹۹-۰۶-۲۶ ۱۶:۱۴:۱۸
۱۴۰۰-۰۶-۲۵ ۱۶:۱۴:۰۰
843
Image

سامانه پیامک 118 اصناف ، تنها سامانه پیامک در کشور : با امکان کارشناسی رایگان متن پیامک برای جذب مشتری بیشتر

اگر هر گردی ، گردو است ،متن پیامک عادی و متن کارشناسی هم یکی است