ماشین آلات صنایع و کارخانجاتrss

کارخانجات ، صنایع ، ماشین سازی ها در این گروه هستند

قیمت توافقی
۱۳۹۹-۰۹-۱۵ ۱۱:۲۳:۲۱
۱۳۹۹-۱۲-۱۵ ۱۱:۲۳:۰۰
22
1.975.000 تومان
۱۳۹۹-۰۶-۲۹ ۱۴:۳۸:۰۸
۱۴۰۰-۰۶-۲۸ ۱۴:۳۸:۰۰
43
قیمت توافقی
۱۳۹۹-۰۶-۲۸ ۱۰:۰۰:۴۵
۱۴۰۰-۰۶-۲۷ ۱۰:۰۰:۰۰
30
قیمت توافقی
۱۳۹۹-۰۶-۲۶ ۱۶:۱۴:۱۸
۱۴۰۰-۰۶-۲۵ ۱۶:۱۴:۰۰
563
قیمت توافقی
۱۳۹۹-۰۶-۲۶ ۱۶:۰۰:۵۰
۱۴۰۰-۰۶-۲۵ ۱۶:۰۰:۰۰
26
قیمت توافقی
۱۳۹۹-۰۶-۲۶ ۱۳:۴۱:۱۰
۱۴۰۰-۰۶-۲۵ ۱۳:۴۱:۰۰
33
1.090.000 تومان
۱۳۹۹-۰۶-۲۵ ۱۱:۳۷:۳۴
۱۴۰۰-۰۶-۲۴ ۱۱:۳۷:۰۰
30
قیمت توافقی
۱۳۹۹-۰۶-۱۲ ۱۷:۱۲:۴۸
۱۴۰۰-۰۶-۱۱ ۱۷:۱۲:۴۸
47
Image

سامانه پیامک 118 اصناف ، تنها سامانه پیامک در کشور : با امکان کارشناسی رایگان متن پیامک برای جذب مشتری بیشتر

اگر هر گردی ، گردو است ،متن پیامک عادی و متن کارشناسی هم یکی است