قیمت توافقی
۱۳۹۹-۰۶-۲۶ ۱۷:۲۴:۵۱
۱۴۰۰-۰۶-۲۵ ۱۷:۲۴:۵۱
13
45.000 تومان
۱۳۹۹-۰۶-۲۴ ۱۷:۴۲:۱۰
۱۴۰۰-۰۶-۲۳ ۱۷:۴۲:۱۰
14
قیمت توافقی
۱۳۹۹-۰۶-۰۷ ۱۴:۲۱:۲۳
۱۴۰۰-۰۶-۰۶ ۱۴:۲۱:۲۳
46
قیمت توافقی
۱۳۹۹-۰۵-۳۰ ۰۸:۴۹:۱۳
۱۴۰۰-۰۵-۲۹ ۰۸:۴۹:۱۳
389
قیمت توافقی
۱۳۹۹-۰۵-۲۹ ۲۳:۰۱:۱۹
۱۴۰۰-۰۵-۲۸ ۲۳:۰۱:۱۹
50
قیمت توافقی
۱۳۹۹-۰۵-۲۱ ۱۲:۳۵:۰۵
۱۳۹۹-۱۱-۱۹ ۱۲:۳۵:۰۰
52