قیمت توافقی
۱۳۹۹-۰۶-۲۶ ۱۴:۵۴:۵۱
۱۴۰۰-۰۶-۲۵ ۱۴:۵۴:۵۱
5
45.000 تومان
۱۳۹۹-۰۶-۲۴ ۱۵:۱۲:۱۰
۱۴۰۰-۰۶-۲۳ ۱۵:۱۲:۱۰
6
قیمت توافقی
۱۳۹۹-۰۶-۰۷ ۱۱:۵۱:۲۳
۱۴۰۰-۰۶-۰۶ ۱۱:۵۱:۲۳
37
قیمت توافقی
۱۳۹۹-۰۵-۳۰ ۰۶:۱۹:۱۳
۱۴۰۰-۰۵-۲۹ ۰۶:۱۹:۱۳
232
قیمت توافقی
۱۳۹۹-۰۵-۲۹ ۲۰:۳۱:۱۹
۱۴۰۰-۰۵-۲۸ ۲۰:۳۱:۱۹
45
قیمت توافقی
۱۳۹۹-۰۵-۲۱ ۱۰:۰۵:۰۵
۱۳۹۹-۱۱-۱۹ ۱۰:۰۵:۰۰
43