۲۳۰۰۰ تومان
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۱۶:۱۶:۱۶
۱۴۰۰-۰۷-۰۷ ۱۵:۱۶:۰۰
210
۱۴۰۰ تومان
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۱۶:۱۰:۴۶
۱۴۰۰-۰۷-۰۷ ۱۵:۱۰:۰۰
181
۱۲۵۰۰۰ تومان
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۱۵:۳۳:۵۶
۱۴۰۰-۰۷-۰۷ ۱۴:۳۳:۰۰
158
25.000 تومان
۱۳۹۹-۰۴-۰۶ ۱۵:۲۷:۰۸
۱۴۰۰-۰۷-۰۷ ۱۴:۲۷:۰۰
210
Image

سامانه پیامک 118 اصناف ، تنها سامانه پیامک در کشور : با امکان کارشناسی رایگان متن پیامک برای جذب مشتری بیشتر

اگر هر گردی ، گردو است ،متن پیامک عادی و متن کارشناسی هم یکی است